Buddysysteem

Omdat het beginnen van een nieuwe studie best spannend en even wennen is, heeft Helios het buddysysteem in het leven geroepen. Eerstejaarsstudenten worden gekoppeld aan een duo van ouderejaarsstudenten en kunnen bij deze buddyouders terecht met vragen over studeren en het studentenleven in Amsterdam. Op deze pagina vinden buddyouders en -kinderen meer informatie over de opzet en invulling van het systeem.

Het buddysysteem kent twee categorieën studenten: de buddyouders (tweedejaars of verder gevorderd) en de buddykinderen (eerstejaarsstudenten Nederlandse taal en cultuur). Deelname aan het buddyprogramma is ook mogelijk voor studenten die geen lid zijn van Helios, studenten kunnen zich opgeven als buddyouder vanaf hun tweede studiejaar.

Wat is mijn rol als buddyouder?
Buddyouders hebben als taak:

  • het wegwijs maken van eerstejaarsstudenten in het Amsterdamse studentenleven. Hiermee wordt bedoeld: het buddykind helpen om de Universiteit van Amsterdam en de stad Amsterdam te leren kennen;
  • het bieden van hulp bij alle praktische zaken rondom inschrijving bij en voortzetting van de studie (zoals vakaanmelding) en het deelnemen aan extracurriculaire activiteiten binnen en buiten de faculteit Geesteswetenschappen. Hiermee worden geen vakinhoudelijke zaken bedoeld.

Wat mag ik als buddykind van mijn buddyouders verwachten?
Van je buddyouders mag je verwachten:

  • dat ze je helpen bij vragen over het studeren aan de Universiteit van Amsterdam;
  • dat ze je betrekken bij verenigingsactiviteiten en tijdens die activiteiten als voornaamste aanspreekpunt fungeren;
  • dat ze je wegwijs maken in de stad.

Welke steun biedt de vereniging aan buddyfamilies?
Helios biedt keuzeruimte waarbinnen buddyfamilies leuke activiteiten kunnen organiseren. Deze keuzeruimte is vastgesteld op basis van de studiegids en alle beschikbare informatie omtrent evenementen in het aankomend collegejaar. Deze keuzeruimte is een aanbeveling om te voorkomen dat buddyfamilies met bijvoorbeeld tentamenweken of excursies in de knel komen. Het staat buddyfamilies vrij om buiten deze keuzeruimte activiteiten te organiseren. Voor invulling van de keuzeruimte biedt Helios enkele tips. Tot slot is het mogelijk om met meerdere buddyfamilies een ruimer opgezette activiteit te organiseren in samenwerking met de activiteitencommissie.

Om te garanderen dat aankomend collegejaar ten minste tweemaandelijks een buddyactiviteit plaatsvindt, organiseert het bestuur (naast de verplichte introductieactiviteit, beschreven onder het kopje ‘Eerste kennismaking’) een viertal buddyactiviteiten waaraan elke buddyfamilie moet deelnemen, te weten:

  • een sportieve activiteit die zal plaatsvinden op 24 november 2022;
  • een culturele activiteit die zal plaatsvinden op 19 januari 2023;
  • een educatieve activiteit die zal plaatsvinden op 16 maart 2023;
  • een maatschappelijke activiteit die zal plaatsvinden op 11 mei 2023.

Aanmelden
Je kunt je het hele jaar door aanmelden voor het buddysysteem. Stuur daarvoor een mailtje naar helios-fgw@uva.nl.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close