Bestuur en commissies

Het huidige bestuur, bestuur 99, bestaat uit vier leden:

voorzitter Lieve Piket
secretaris Max Zuidinga
penningmeester Josefien Visser
commissaris pr Mila Milošević

Om het bestuur te ondersteunen bij het verwezenlijken van de in het beleidsplan gestelde doelen zijn enkele commissies ingesteld. De commissies worden hieronder beschreven. Wil je je aansluiten bij een van de commissies? Neem contact op of bespreek het met een bestuurslid.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. Daaronder vallen de facultatieve recreatieve activiteiten. Ook zal het buddysysteem dit collegejaar onderdeel uitmaken van de portefeuille van de activiteitencommissie. Portefeuillehouder van de activiteitencommissie is Lieve Piket.

Cultuurcommissie
De nieuw ingestelde cultuurcommissie (waarin de toneelcommissie per dit jaar opgaat) zal aankomend studiejaar verantwoordelijk zijn voor de organisatie van diverse culturele activiteiten binnen Helios. Hieronder vallen onder meer het opvoeren van een toneelvoorstelling en het organiseren van de Podiumavonden. Voor de toneelvoorstelling 9 gelden geen aanvullende voorwaarden, maar we benadrukken dat het plezier van de leden (zowel de deelnemende als de toeschouwende leden) voorop moet staan. De toneelvoorstelling wordt geproduceerd door leden van de cultuurcommissie, maar toneelspelers hoeven niet noodzakelijk lid te zijn van de cultuurcommissie. Portefeuillehouder van de cultuurcommissie is Mila Milošević.

Onderwijscommissie
De onderwijscommissie zal zich bezighouden met het verhelpen van het imagoprobleem van de studie Nederlands. Hiertoe wordt een uitgebreid, meerjarig plan uitgewerkt waarbij een uitbreiding van het middelbare schoolvak Nederlands wordt ontwikkeld, om het schoolvak zo uit te breiden dat het meer recht doet aan het pluriforme en geëngageerde karakter van de studie Nederlandse taal en cultuur. Dit plan wordt, na uitgebreide toetsing bij meerdere, divers samengestelde klankbordgroepen, op verschillende niveaus uitgerold. Kritisch denken krijgt op deze manier een meer prominente plaats in het voortgezet onderwijs en de pluriformiteit van het vakgebied Neerlandistiek wordt geïllustreerd. Dit plan bouwt voort op het in het meerjarenplan genoemde actiepunt ter verbreding van de maatschappelijke acceptatie van het belang van de studie Nederlandse taal en cultuur. Portefeuillehouder van de onderwijscommissie is Max Zuidinga.

Reiscommissie
De reiscommissie organiseert de jaarlijkse studiereis. Belangrijk bij de organisatie van de jaarlijkse studiereis is dat deze een educatief karakter heeft en studenten meeneemt langs de culturele hoogtepunten van de gekozen bestemming en zorgt voor ontspanning. De bestemming van de reis wordt door de leden van de commissie gekozen en varieert jaarlijks. Portefeuillehouder van de reiscommissie is Josefien Visser.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close